Paviršinis, požeminis, geriamasis vanduo

• Atliekame požeminio ir paviršinio vandens monitoringo cheminius tyrimus.
 
• Atliekame geriamojo vandens cheminius kokybės tyrimus, nuolatinės bei periodiodinės priežiūros cheminius tyrimus pagal Lietuvos Higienos normą HN 24:2017
 
• Atliekame mineralinio vandens pripažinimo ir kokybės bei priežiūros cheminius tyrimus pagal Lietuvos Higienos normą HN 28:2003
 
Plačiau