Šachtiniai šuliniai

Šachtinius šulinius ir šaltinius dažniausiai maitina gruntinis vanduo. Šis vandeningasis horizontas nuo žemės paviršiaus atskirtas laidžiu grunto sluoksniu ir nuolatos pasipildo kritulių bei paviršiniu vandeniu. Todėl į gruntinį vandenį gali gana lengvai patekti artimoje aplinkoje esančių objektų tarša. Gruntinį vandenį pavojingomis cheminėmis medžiagomis gali užteršti: buitinės nuotekos, požeminės kuro saugyklos, sąvartynai, žemės ūkio veikla, pramonė, transportas ir kt. Net jeigu artimoje aplinkoje taršių objektų nėra, į šachtinių šulinių ar šaltinių vandenį visada gali patekti dirvožemyje esantys nitratai ir nitritai. Tai vienos pavojingiausių iš natūralios aplinkos į vandenį patenkančių cheminių medžiagų, galinčių sukelti neigiamą poveikį sveikatai. Todėl, jei geriate ir maisto ruošimui naudojate šulinių ar šaltinių vandenį, rekomenduojame jį išsitirti bent dėl šių rodiklių.
Nitritų - nitratų tyrimui pakanka 0.2 litro vandens. Tyrimo kaina 7.26 €.
Jei norite platesnio tyrimo, - rekomenduojame atlikti bendrają cheminę analizę (įeina ir nitritai - nitratai). Tyrimas parodys, ar teisingai įrengtas Jūsų šulinys, ar į jį nepatenka  teršalai. Bendrosios cheminės analizės kaina 25.41 €. Tyrimui reikia pristatyti 0.5 litro vandens.