Vandens gręžiniai

Požeminiam vandeniui išgauti įrengiami vandens gręžiniai. Negilūs gręžiniai gali siekti tik gruntinį vandenį. Tokiuose gręžiniuose vanduo būna toks pat, kaip ir šachtiniuose šuliniuose. Gilesni (arteziniai) gręžiniai pasiekia tarpsluoksninius (spūdinius) vandens horizontus. Šie vandeningi horizontai glūdi tarp dviejų mažai laidžių grunto sluoksnių ir todėl yra gana patikimai apsaugoti nuo paviršinės taršos. Artezinio vandens cheminė sudėtis priklauso nuo aplinkoje esančių uolienų bei mineralų. Dėl anaerobinių (bedeguoninių) sąlygų, šiame vandenyje, be kitų mineralinių medžiagų, dažnai dar ištirpsta geležies ir mangano junginiai. Kai kuriuose Lietuvos vietovėse arteziniame vandenyje gali būti padidintas fluoro, boro, amonio kiekis ar aukštas vandens kietumas. Tačiau dažniausiai artezinis vanduo, pašalinus geležį, yra aukštos kokybės ir tinka maisto ruošimui.

Įsirengus individualų vandens gręžinį, pagal LAND 4-99 reikalavimus privaloma atlikti Bendrosios cheminės analizės ir geležies tyrimus. Tyrimo kaina 33.88 €. Prieš pasemiant mėginį, gręžinį reikia išpumpuoti. Specialius buteliukus mėginio paėmimui išduodame nemokamai.

2019 m. birželio 7 d. Nr. Aplinkos ministro įsakymu D1-355 , LAND 4-99 privalomų individualaus gręžinio vandens tyrimų punktas išdėstytas taip: 

19.2. vandenyje iš gręžinių, kurių vanduo naudojamas individualiam apsirūpinimui geriamuoju vandeniu − vandens bendroji cheminė sudėtis (pH, savitasis elektrinis laidis, bendrasis kietumas, permanganato skaičius, chloridai, sulfatai, hidrokarbonatai, nitratai, nitritai, natrio, kalio, kalcio, magnio, amonio jonai, geležis, arsenas, manganas), o gręžinių, įrengtų į prekvartero vandeninguosius sluoksnius, vandenyje papildomai turi būti nustatyti fluoridai ir boras;

Tyrimo kaina 50.82 €, o prekvartero vandeningam sluoksniui - 66.55 €.